Global Compact

 

Üyesi olduğumuz, Dünya'nın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Un Global Compact ilkeleri  doğrultusunda insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluğa ilişkin mücadeleyi desteklemekteyiz.

Ardent Plastik olarak aşağıda yer alan ilkeleri şirketimizin stratejileri, kurum kültürü ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi taahhüt etmekteyiz.  

İNSAN HAKLARI

İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 

İş dünyası,insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

ÇALIŞMA STANDARTLARI

İş dünyası,çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

Zorla ve zorunlu işçi çalıştıma uygulamasına son verilmeli.

Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

ÇEVRE

İş dünyası,çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.