Enerji Politikamız

 

İnşaat ve tarımsal alanda kullanılan plastik boru ve sistem ekipmanlarının imalatı yapan firmamız,

  • Enerji politikasına uygun hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için bilgi gereken kaynakları sağlamayı,

  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin tüm yasal ve diğer zorunluluklara uymayı,

  • Üretim ve tüm proseslerimizde kullanılan enerji sarfiyatını azaltmayı,

  • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,

  • Tesisimizin tüm üretim proseslerinin tasarım ve modernizasyonunda enerji verimli teknolojiler kullanmayı,

  • Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik satın almalarda enerji verimi yüksek hizmet ve ürünleri tercih etmeyi,

  • Enerji yönetimi ve kaynaklarımızı etkin kullanmak konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi, müşteri ve tedarikçilerimizle olan süreçlerimizi ve ilişkilerimizi aynı amaç doğrultusunda yönlendirmeyi,

  • Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,dökümante etmeyi ve güncel tutmayı

Bu amaçlar doğrultusunda gerekenleri yapmayı taahhüt ederiz.