Çevre Politikamız

 

Kuruluşumuzun tüm süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkilerin izlenmesi, değerlendirilmesi, çevreye verilebilecek olumsuz etkilerin önlenmesi,  muhtemel kirliliklerin engellenmesi, atık oluşumunun minimuma indirgenmesi, kaynaklarımızın etkin kullanılması, çevre yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması ve çevre yönetim sisteminin oluşturulup, sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaktayız.

Bu doğrultuda;

  • Her türlü doğal kaynak kullanımı ve faaliyetimizin çevresel etkilerinin çevreye en az zarar verecek şekilde sürdürüleceğini, çevre bilincini tüm çalışanlarımıza benimseterek, çevre boyut ve etkilerini asgari düzeye indirmeyi, kirliliğin önlenmesini ve atıkların ayrıştırılarak bertaraf edilmesini sağlamayı,
  • Mevcut riskleri kontrol altında tutarak, çalışanlarımızın sağlıklarını bozulma ve kaza risklerini önlemeyi

taahhüt ederiz.